OBligatoriska grenar

Foto: cyroo.se Foto: cyroo.se

Ridning mot quintan

Momentet skall utföras med påtagen hjälm och sköld. Quintanen skall snurra minst ett varv efter godkänd träff på quintanens sköld.. För godkänd träff fordras en klar rund markering från lansspetsen. Quintanens sköld skall vara 21 x 30 cm. Den är försedd med tre poängfält. Mitt på skölden ett svart ”öga”, 30 mm i diameter, omgivet av ett rött fält 120 mm i diameter. Avstånd från marken till quintansköldens mitt skall vara c:a 200 cm. Vid anridning skall skölden vara ställd i c:a 75 graders vinkel mot tilten. Kedjan i quintanens arm får inte vara så lång att den vid träff på skölden kan linda sig runt ryttarens arm eller hals.

spjutning

Föremålet, 15 cm i diameter eller fyrkant, skall spetsas och medföras åtminstone till tiltens bortre ände. Avstånd till tilten minst 3 meter.

låga ringar med svärd

Ringarna skall spetsas på svärdet och bäras åtminstone till tiltens bortre ände. Antalet ringar 3-5. Avstånd mellan ringarna 1 meter. Ringens innerdiameter 15 cm. Höjd över marken till ringens centrum 50 cm. Avstånd till tilten minst 3 meter.

Stridsgissel

Riddaren skall med sitt vapen med ett slag krossa eller skada ett uppställt föremål, (t.ex påse med sand). Handledsrem skall användas för att träff skall godkännas. Höjd över marken 110 – 135 cm. Avstånd till tilten minst 3 meter

Rider vi med full rustning?

Nej, i showjousting som det kallas, rider man oftast i halv ringbrynja eller gambeson, en tagelvadderad vapenskjorta. Detta för att hästen inte ska belastas med så mycket vikt och för att man ska bli smidigare på hästryggen. I riktig jousting däremot, så rider man, man mot man med lans och fullt utrustade. Där är det lite tyngre brukshästar hästar som deltar.