Klassiskt Tornerspel

Foto: Mikael Sundman Foto: Mikael Sundman

Medeltidens yrkeskrigare, Riddaren, ägnade en stor del av sin tid åt att styra sina egendomar men den mesta tiden ägnades åt att antingen föra krig eller åt att träna sig inför det. Tornerspelen var ett träningsmoment som introducerades på 1000-talet och fick allt större popularitet och vid 1400-talets mitt hade större delen av Europas adel tagit del av konceptet.

Inträdet var gratis för allmänheten, och uppträdanden roade publiken mellan dusterna. De första tillställningarna kunde vara mycket brutala och utvecklades ibland till blodiga tillställningar. Med tiden blev tornerspelen allt mer reglerade och ordnade. "Fair play" blev ett honnörsord och en del av riddarens ideal, vilka reste land och riken runt i jakten på ännu en tornering, men efter 1600-talets andra hälft minskade intresset stadigt. Under nygotiken på 1800-talet fick tornerspelen ett kortvarigt uppsving, men efter ett misslyckat försök i England avtog verksamheten. Idag finns ett antal professionella grupper som förevisar tornerspel, men deras verksamhet är av uppvisningsart snarare än en tävlingsverksamhet. Det här är de moderna tornerspelens vapen:

Svärd

skall vara en eller en och en halvhands och av järn/stål (längd 80-120 cm). Svärd av s.k. prydnadstyp får ej användas. Svärd får bäras vid sidan i sluten skida även i andra grenar än svärdsgrenar. Det är viktigt att svärd och stång är i ett och samma stycke för att undvika brytpunkter och svärd som försvinner ut i publiken. Det är vad som menas med "prydnadstyp".

spjut

skall vara minst 210 cm och vara försedd med spjutspets av järn.

lans

skall vara minst 300 cm. Greppet (handtaget) skall vara klart markerat. Avståndet mellan lansspetsen och greppets främre markering skall vara 200 cm (+-1cm). Lansen skall föras i greppet med en hand och handen får inte flyttas. Lans får vara spetsig eller trubbig. Den trubbiga lansens spets får inte överstiga 30mm i diameter. Riddare kan ha fler än en lans.

Stridsgissel

består av ett skaft av järn eller järnbeslaget trä, och tre kättingar samt handledsrem. Skaftets längd c:a 50 cm och kättinglängden c:a 35 cm

Hjälmkrossare

skall vara mellan 50-70 cm, av järn eller stål och vara försett med handledsrem

Obligatoriska grenar

Frivilliga grenar