frivilliga grenar

Foto: G Er Foto Foto: G Er Foto

Quintanringar med lans

Två ringar, den ena 10 cm, den andra 15 cm i innerdiameter, hängas bredvid eller över/under varandra i quintanens utsträckta arm/hand. Riddare har att välja vilken han vill träffa. Träffad ring skall bäras åtminstone till tiltens bortre ände. Svärdshugg vapen: svärd: Riddaren skall med sitt svärd klyva ett uppställt föremål. Avstånd till tilten minst 3 meter.

Duellquintan med lans

En anordning sätts upp mitt på tilten. På vardera sidan hänger en ring, högst 10 cm, i innerdiameter. Riddarna startar på startkommando. Den som först hinner fram och spetsar sin ring får motståndarens ring att falla till marken.

Trekombination med lans

Tre ringar, varav två i storlek 15 cm och en ring 10 cm, sitter på linje längs tilten i ungefär samma höjd som quintanringarna (c:a 200 cm över marken). Avståndet mellan ringarna skall vara 10 meter. Riddaren skall, iförd full rustning med hjälm och sköld, med sin trubbiga lans fånga de upphängda ringarna. Träffad ring skall bäras åtminstone till tiltens bortre ände.

Tvåkombination med svärd

:Riddaren skall med sitt svärd först klyva ett uppställt föremål (äpple) och därefter sticka (d.v.s. fånga) en ring 10cm. Avstånd mellan målen 10 meter. Höjd över marken 50 - 150cm. Avstånd till tilten minst 3 meter.

trekombination med svärd

Riddare skall kunna hantera vapnet i olika situationer på båda sidor av hästen och på olika höjder, t.ex. hugg, hugg, stick. Avståndet mellan momenten skall vara minst 10 meter. Avstånd till tilten minst 2 meter (närmaste målet). Bredden på ”ridspåret” skall vara 1,5 meter.

Stridsklubba eller hjälmkrossare

Riddaren skall med sitt vapen med ett slag krossa eller skadaett uppställt föremål. Handledsrem skall användas för att träff skall godkännas. Avstånd till tilten minst 3 meter.