Foto: cyroo.se

MEdlemsavgift

Vill du bli medlem i Dalecarlian Knights?
Vi tillämpar provmedlemskap på 1 år.
Här är avgifterna för 2019:

  • Familjemedlemskap: 600 kr
  • Senior: 400 kr
  • Junior: 300 kr